Požadavky hasičů na zabezpečení restaurací a kaváren

K otevření nového podniku potřebujete ještě vyjádření od hasičů, a to konkrétně přes podání projektové dokumentace. Tu osobně doneste nebo pošlete na adresu Hasičského záchranného sboru Praha (podatelna), případně po telefonické domluvě na odděleních prevencí HZS Praha.

Jak na projektovou dokumentaci

Projektová dokumentace musí být podána v obálce nebo svázána v deskách. Nezapomeňte do ní přiložit žádost o stanovisko a jednu její kopii, potom ještě požárně bezpečnostní řešení zpracované osobou odborně způsobilou - v tištěné podobě. Poslední částí obálky musí být výkresová dokumentace, také v tištěné podobě.

Který úřad

  • Hasičský záchranný sbor Praha

Které zákony hledat

  • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

Kolik si připravit

  • 0 Kč

Jak dlouho budete čekat

  • Maximálně 30 dní

Důležité dokumenty