Národní památkový úřad a otevření nové restaurace nebo založení kavárny

Pokud je váš prostor budoucí provozovny součástí budovy, na kterou se vztahuje památková ochrana, tedy jde-li o kulturní památku movitou i nemovitou, o nemovitost v památkové rezervaci, zóně nebo ochranném pásmu, budete muset v případě jakékoli stavební práce spolupracovat s Národním památkovým úřadem (NPÚ).

Bezplatné konzultace

Památkáři z NPÚ jsou k dispozici pro bezplatné konzultace, a tak je nejlepším řešením nechat si poradit, co přesně bude možné ve vašem konkrétním případě upravit. Vyhnete se tak zbytečné ztrátě času nad vymýšlením stavebního záměru, který by vám pak ani nemusel projít.

Na co nezapomenout

V pověřené obci na magistrátu nebo městském úřadu podáte žádost o povolení ke stavbě a úpravám, které se poté dostane k památkářům, a ti se vyjádří k navrhovaným úpravám. Zejména na tento bod nezapomínejte, jde-li o větší zásah nebo třeba i o reklamu, která například v památkových rezervacích není podle NPÚ vítána nebo by měla mít pro okolí tradiční podobu.

Po vystavení souhlasného stanoviska nebo pravomocného rozhodnutí se můžete pustit do úprav svých prostor.

Který úřad

  • Žádost podejte na Obecním úřadě s rozšířenou působností, tedy magistrát nebo městský úřad. Územní odborná pracoviště Národního památkového úřadu, kam můžete vyrazit na konzultace, jsou v každém kraji.

Které zákony hledat

  • Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
  • Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.

Kolik si připravit

  • 0 Kč

Jak dlouho budete čekat

  • Maximálně 60 dní