Restaurace, kavárny, bary a Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA)

V momentě, kdy máte u sebe v provozně zařízení schopné přijímat signál (nejen rádio, ale i televizi nebo počítač s internetem), musíte platit licenční poplatky Ochrannému svazu autorskému pro práva k hudebním dílům (OSA).

Poplatky pro všechny a za všechno

Můžete si u sebe pouštět jakoukoli hudbu včetně té tzv. svobodné, nebo dokonce i vlastní tvorbu, poplatkům se nevyhnete v žádném případě. Výše poplatků se nedá jasně určit, liší se provoz od provozu, ale všechny informace najdete přehledně na webu OSA.

Licence k legálnímu pouštění hudby

Licenci k legálnímu pouštění hudby získáte na základě vyplnění žádosti, kterou pošlete na Ochranný svaz autorský, a poté zaplatíte konkrétní poplatky. Ceny se odvíjí například od toho, na kolika zařízeních se hudba nebo i televizní vysílání přehrává, jaká je velikost vaší obce nebo kolik dní v týdnů takové kulisy využíváte.

Který úřad

  • Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

Které zákony hledat

  • Zákon číslo 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Kolik si připravit