Stavební řízení pro restaurace nebo kavárny

Při komunikaci se stavebním úřadem musíte v první řadě vědět, co přesně ve svém podniku chcete, a předložit přesný návrh toho, k čemu budou prostory sloužit. V tom okamžiku musíte začít s projektovou dokumentací, která vyplývá z poslední kolaudace. Pokud nebyla předtím budova určena k účelům vedení gastro podniku, je nutné na stavebním úřadě podat Žádost o změnu užívání stavby. Dále existuje možnost, že podle typu práce budete muset zažádat o povolení pro stavbu a úpravy nebo o stavební ohlášení.

Co promyslet

Veškerá doporučení pro jednodušší vyřízení jsou v tomto případě snadná - s přesným návrhem toho, k čemu bude prostor sloužit, se přijďte poradit rovnou na stavební úřad. Konzultace jsou bez jakýchkoli poplatků a vy si tak ušetříte budoucí problémy.

Jak se připravit

V rámci celého stavebního řízení také musíte na stavební úřad dodat dokumenty od dalších dotčených úřadů, tedy z Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru. O těch se dozvíte více níž.

Který úřad

  • Stavební úřad

Které zákony hledat

  • Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Kolik si připravit

  • Od 500 Kč do 5 000 Kč podle typu žádosti

Jak dlouho budete čekat

  • Maximálně 30 dnů od podání žádosti