Jak na svoz gastroodpadu z restaurací a kaváren

K otevření nového podniku nesmí majitelé zapomínat ani na to, co po celém procesu zůstane. Odpad z gastronomických zařízení spadá do samostatné kategorie, konkrétně se jedná o gastroodpad, což je veškerý kuchyňský odpad, který ale nepochází z domácností.

Specifická pravidla nakládání s odpadem z restaurací a kaváren

Každý občan má povinnost dodržovat jistý řád v rámci zacházení s odpadem, gastronomie na to má svá specifická pravidla. Odpad nesmí být ukládán do sběrných nádob na směsný komunální odpad, stejně tak nesmí být použit ani ke krmení zvířat nebo splachován do veřejné kanalizační sítě.

Kolaudace a svoz odpadu

V rámci kolaudace nové provozovny jsou jednou z požadovaných a kontrolovaných položek i platné smlouvy o svozu odpadu, které zajišťují specializované firmy. Kromě toho musí také provozovna třídit odpad podle toho, jaký produkuje. Ve vinárně například nebude chybět nádoba zvlášť na sklo a podobně. U nově kolaudovaných provozů je vyžadováno chladící zařízení nebo speciální odpadová místnost.

Který úřad

  • Odbor životního prostředí
  • Živnostenský úřad

Které zákony hledat

  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
  • Vyhláška 299/2003 Sb.

Kolik si připravit

  • Cena se odvíjí hned od několika faktorů, jako je například místo a počet dalších gastro provozů v okolí, velikost nádoby i četnost odvozu. Průměrná částka u větší nádoby se pohybuje ročně okolo 6 000 Kč.