Živnostenský list pro provozování restaurace nebo kavárny

Aby vůbec mohlo dojít k otevření restaurace, je potřeba si vyřídit živnostenský list pro pohostinství. Konkrétně se v oboru gastronomie jedná o živnostenský list na provozování hostinské činnosti. A je jedno, jestli budete připravovat kávu, míchat drinky nebo smažit řízky.

Jaké úřady oběhat

Pro živnostenský list se vydejte na živnostenský úřad a jelikož se jedná o tzv. živnost vázanou, konkrétně řemeslnou, je její získání podmíněné vzděláním v oboru nebo praxí. Pokud jste vyučení jako kuchař nebo kuchař/číšník, máte maturitní vysvědčení ze střední hotelové školy nebo jste vystudovali vysokoškolské vzdělání v oboru, případně máte jiný doklad o vzdělání v gastronomii, dostanete živnost bez jakýchkoli problémů.Stejně tak to bude v případě, že máte minimálně šestiletou praxi.

Specifika živnosti pro provozování restaurace nebo kavárny

Pokud ale ani jedno z toho nesplňujete, je potřeba, aby vaše podnikání zaštítila osoba, která tyto požadavky splňuje, takzvaný odpovědný zástupce. Mezi vámi a vaším zástupcem musí být uzavřený smluvní vztah, už ale není blíže specifikováno jaký, a tak stačí i ústní dohoda.

Jednoduše pomocí jediného formuláře

Jednotný formulář můžete vyplnit a podat osobně nebo elektronicky. Zhruba během jednoho týdne od ohlášení živnosti vám přijde hotový výpis ze živnostenského rejstříku a dostanete přiděleno osmimístné číslo tzv. IČ (identifikační číslo). Do 10 dnů poté se musíte registrovat na finančním úřadě. Dále do 8 dnů od vystavení živnostenského oprávnění jste povinni se registrovat u Správy sociálního zabezpečení a v neposlední řadě vás čeká i návštěva Zdravotní pojišťovny. Tam musíte nahlásit změnu také do 8 dnů od vystavení.

Platnost živnosti

Nejméně tři dny před tím, než každý podnikatel zahájí nebo ukončí provozování živnosti v provozovně, musí tento krok nahlásit na živnostenském úřadě.

A jak je to s koncesí na prodej alkoholu

Kromě toho budete s největší pravděpodobností potřebovat i koncesi na prodej lihu, kterou si vyřídíte na stejném úřadě rovnou s živnostenským listem. Není potřeba splňovat žádná kritéria, ani nic platit, koncese slouží především pro kontrolu a přehled celního úřadu.

Který úřad

  • Živnostenský úřad
  • Finanční úřad
  • Správa sociálního zabezpečení
  • Zdravotní pojišťovna

Které zákony hledat

  • Zákon o živnostenském podnikání 455/91 Sb., kde najdete všechny živnosti a jejich obsahovou náplň
  • Obsahová náplň živnosti hostinská činnost je stanovena nařízením vlády č. 469/2000 Sb.

Kolik si připravit

  • 1 000 Kč na vyřízení živnostenského listu

Jak dlouho budete čekat

  • Měsíc na vyřízení živnostenského listu

Důležité dokumenty